Galeria naszych zdjęć

 

Se­r­de­cz­nie za­­pra­­sza­­my do obe­j­rze­­nia ga­­le­­rii zdjęć z przed­sta­­wień,
wy­­cie­­czek oraz im­prez or­ga­­ni­­zo­­wa­­nych w na­­szym przed­sz­ko­­lu.
Jak mó­wi chiń­skie przy­sło­wie „Je­­den obraz wart wię­­cej niż ty­­siąc słów".

Galeria zdjęć
 

Poznajcie Przedszkole Ziarenko

 

Z życia Przedszkolaków

 

W naszym żłobku

Poznajcie Przedszkole Ziarenko  

Z życia Przedszkolaków

 

 W naszym
Żłobku

Przedstawienia i imprezy

 

Goście w Ziarenku

 

Wycieczki daleki i bliskie

Wakacje w Ziarenku    Goście
w Ziarenku
  Wycieczki
dalekie i bliskie