„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • I znów odwiedził nasze przedszkole Mikołaj

  W czerwonej czapce, z długą brodą i z workiem prezentów - dzieci wyglądając przez przedszkolne okna nie miały nawet przez chwilę wątpliwości: IDZIE MIKOŁAJ!!! I już po chwili Święty Mikołaj rzeczywiście zastukał w ziarenkowe drwi.

  I znów odwiedził nasze przedszkole Mikołaj
 • W oczekiwaniu na specjalnego gościa …

  Koniczynki doskonale  znają legendę o Świętym Mikołaju z Miry. Wiedzą też, dlaczego został on wybrany przez mieszkańców tego miasta na biskupa.

  W oczekiwaniu na specjalnego gościa …
 • Idzie jesień plony niesie…

  Konkurs „Jesienny bukiet” już za nami… Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie.

  Idzie jesień plony niesie…
 • Odliczamy i czekamy

  Razem z Maryją rozpoczęliśmy Adwent - czas przygotowania do świętowania Bożego Narodzenia. Przypomina nam o tym figura Maryi, adwentowy wieniec i specjalne kalendarze odmierzające czas do Świąt.

  Odliczamy i czekamy
 • „Dzień Jeża” w Jabłuszkach

  W czwartek 26.11 nasza grupa obchodziła uroczysty „Dzień Jeża” było dużo dobrej zabawy i wiele ciekawych zadań do wykonania.

  „Dzień Jeża” w Jabłuszkach