„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Egzotyczne zwierzęta w Ziarenku

  W styczniowy dzień odwiedzili nasze przedszkole bardzo niecodzienni goście. Podekscytowane dzieci

  były bardzo ciekawe co znajduje się w tajemniczych pudełkach, tym bardziej, że zawartość pudełek poruszała się...

  Egzotyczne zwierzęta w Ziarenku
 • Świąteczne występy Fasolek

  W tym roku Fasolki zaskoczyły zaproszonych gości swoim występem: zamiast skrzydlatych aniołków, rodzice obejrzeli świąteczne przedstawienie o zabawkach. Mali aktorzy zachwycili widownię zarówno pomysłowymi kostiumami, jak i wspaniałą grą aktorską.

  Świąteczne występy Fasolek
 • Rumianki i choinka

  Świąteczne spotkanie w żłobku odbyło się w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze. Przy dźwiękach gitary i znanych piosenkach maluchy świetnie się bawiły, a rodzice z dumą obserwowali swoje pociechy.

  Rumianki i choinka
 • Jasełka w Wisienkach

  Nasze słodkie Wisienki również zaprosiły rodziców na swój jasełkowy występ. Piękna choreografia przedstawienia i efekty specjalne w postaci sypiącego się śniegu zachwyciły publiczność.

  Jasełka w Wisienkach
 • Jasełka w Koniczynkach

  Występ Koniczynek był bardzo udany, dzieci włożyły w jego przygotowanie wiele pracy i serca, co dało wspaniały efekt końcowy.

  Jasełka w Koniczynkach