„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • Groszki w świecie bajek

  Groszki przeniosły się w świat baśni i bajek. Cały tydzień słuchały i opowiadały swoje ulubione bajki. Wykonały wiele zadań związanych z bajkami

  Groszki w świecie bajek
 • Śladami Kubusia Puchatka…

  Książki bywają różne … w tym tygodniu poświęconym właśnie  książkom, razem z Jabłuszkami przyjrzeliśmy się bliżej Kubusiowi Puchatkowi i jego przyjaciołom ze Stumilowego Lasu, przeżywając z nimi różne przygody.

  Śladami Kubusia Puchatka…
 • Rumianki i ruch
 • Olimpiada zimowa w Groszkach

  Ten dzień pozostanie w pamięci dzieci z grupy Groszków na długo. W naszej sali odbyła zimowa olimpiada! 

  Olimpiada zimowa w Groszkach
 • Prezenty na dzień babci i dziadka

  Jagódki przez wiele dni przygotowywały się do Dnia Babci i Dnia Dziadka. Samodzielnie przygotowały dla swoich dziadków prezenty: ramki ze swoim zdjęciem oraz laurkę.

  Prezenty na dzień babci i dziadka
 • Zimowo - śniegowe zabawy badawcze w Jabłuszkach

  Zima to pora roku, która nas zaskakuje możemy zaobserwować podczas jej trwania różne cuda w przyrodzie. Dlatego też podjęliśmy z Jabłuszkami wyzwanie eksperymentalne.

  Zimowo - śniegowe zabawy badawcze w Jabłuszkach
 • „Alicja w Krainie Czarów” – zabawy z literaturą w Wisienkach

  Historia dziewczynki, która przenosi się do świata niezwykłych postaci, kolorów i tajemnic stała się inspiracja do gry, w która bawiły się ”Wisienki”.

  „Alicja w Krainie Czarów” – zabawy z literaturą w Wisienkach
 • Konkurs na „Bożonarodzeniową bombkę”

  Konkurs na „Bożonarodzeniową bombkę” rozstrzygnięty, który cieszył się niezwykłym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 50. pięknych oraz oryginalnych bombek. 

  Konkurs na „Bożonarodzeniową bombkę”
 • Dzień Anioła w Jabłuszkach

  W środę 16.12 w naszej grupie obchodziliśmy „Dzień Anioła”, chcąc ty samym kultywować tradycje związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

  Dzień Anioła w Jabłuszkach