„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • „Lekcja ciszy” w Morelkach

  Cisza jest niezwykle ważna w procesie edukacyjnym dzieci.  Umożliwia skupienie się na wykonywanym zadaniu i ułatwia koncentrację.

  „Lekcja ciszy” w Morelkach
 • Magiczne bańki mydlane w Ziarenku

  W marcowy piątek w Ziarenku panowała magiczna atmosfera, ponieważ do przedszkola zawitała pani Ela z pokazem baniek mydlanych.

  Magiczne bańki mydlane w Ziarenku
 • Zabawa karnawałowa 2023

  Bal przebierańców w przedszkolu to niezwykłe i ekscytujące wydarzenie dla każdego dziecka. Tego dnia spełniają się marzenia o byciu księżniczką, piratem, kotkiem czy superbohaterem.

  Zabawa karnawałowa 2023
 • Jagódki w Cukierni Artystycznej Creamy

  Na początku lutego Fiołki wybrały się do Artystycznej Cukierni Creamy, gdzie pod okiem prawdziwych mistrzów cukiernictwa mogły stworzyć własną babeczkę.

  Jagódki w Cukierni Artystycznej Creamy
 • Dzień Babci i Dziadka w Groszkach 2023

  Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są w nim takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków.

  Dzień Babci i Dziadka w Groszkach 2023