„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • Jagódki przygotowują ciasto śliwkowe

  - Pani Asiu, a czy w tej piosence to jest prawdziwy przepis? - Nie wiem, możemy to sprawdzić...

  Jagódki przygotowują ciasto śliwkowe
 • Groszki jedzą kiszonki

  O tym, jak ważne są owoce i warzywa Groszki wiedzą od dawna. Ostatnio dzieci dowiedziały się, jak można przechować owoce i warzywa przez całą zimę.

  Groszki jedzą kiszonki
 • Wisienki i Groszki w Muzeum Wsi Lubelskiej

  W pięknych okolicznościach przyrody Wisienki i Groszki poznawały życie dawnej wsi. Zajrzały do wielskiej chałupy, młyna, kościoła i dworu dziedzica.

  Wisienki i Groszki w Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Jabłuszka posadziły tulipany

  Dzieci z grupy Jabłuszka posadziły tulipany w naszym przedszkolnym ogródku i choć rośliny zakwitną dopiero na wiosnę, przedszkolaki już teraz wykonały zadanie małego ogrodnika na 5.

  Jabłuszka posadziły tulipany
 • Jagódki i Jabłuszka w sortowni jabłuszek

  Jabłka to pyszna i zdrowa rzecz - o tym wie każde dziecko, ale jak te owoce trafiają do skrzynek i woreczków? Na to pytanie dzieci z naszego przedszkola postanowiły poznać odpowiedź odwiedzając sortownię jabłek Stryjno-Sad.

  Jagódki i Jabłuszka w sortowni jabłuszek