„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Dzień Niepodległości

  Dwunastego listopada w Ziarenku świętowaliśmy uroczyście Dzień Niepodległości. Tego dnia odświętnie ubrane przedszkolaki odśpiewały z powagą nasz Hymn Narodowy, a następnie każda grupa zaprezentowała przygotowane wcześniej wiersze i pieśni patriotyczne.

  Dzień Niepodległości
 • Pasowanie na przedszkolaka w Jagódkach

  I znów powiększyło się grono naszych przedszkolaków - nowa grupa to Jagódki. W Jagódkach mamy same sympatyczne, wesołe i baaardzo otwarte dzieci.

  Pasowanie na przedszkolaka w Jagódkach
 • Groszki mali lekarze czyli spotkanie ze studentkami medycyny

  Groszki w ramach profilaktyki zdrowotnej uczestniczyły w zajęciach ze studentkami medycyny, które przybliżyły dzieciom specyfikę pracy lekarza.

  Groszki mali lekarze czyli spotkanie ze studentkami medycyny
 • Koniczynki i Wisienki podglądają życie mrówek

  W październiku gościliśmy w naszym przedszkolu Pana, który fantastycznie opowiedział nam o życiu bardzo małych, ale za to bardzo silnych owadów.

  Koniczynki i Wisienki podglądają życie mrówek
 • Oglądamy radiowozy!

  Wszystkie dzieci bardzo lubią spotkania z gośćmi zaproszonymi do naszego przedszkola. Tym razem w Ziarenku gościliśmy panów policjantów, którzy pozwolili przedszkolakom zobaczyć jak wygląda radiowóz od środka.

  Oglądamy radiowozy!