„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • „Dzień Jeża” w Jabłuszkach

  W czwartek 26.11 nasza grupa obchodziła uroczysty „Dzień Jeża” było dużo dobrej zabawy i wiele ciekawych zadań do wykonania.

  „Dzień Jeża” w Jabłuszkach
 • Zabawy sztuką w Koniczynkach

  Co to jest abstrakcjonizm geometryczny? Kto namalował słynne dzieło "Słoneczniki"? Jak wygląda w środku zamek cesarza?

  Zabawy sztuką w Koniczynkach
 • Groszki poznają zwierzęta domowe

  Ostatni tydzień upłynął Groszkom na poznaniu zwierząt domowych. Dzieci miały okazję przyjrzeć się przedszkolnemu Cytrynkowi, poznać zwyczaje kotów oraz nauczyły się jak zachować się w przypadku ataku groźnego psa.

  Groszki poznają zwierzęta domowe
 • Jagódki pieką ciasto marchewkowe

  Jesień to czas zbiorów w sadach i ogrodach warzywnych. O konieczności spożywania owoców i warzyw wiedzą wszyscy, nawet najmłodsi.

  Jagódki pieką ciasto marchewkowe
 • Koniczynki obchodzą Światowy Dzień Jeża

  10 listopada obchodzimy Światowy Dzień Jeża, choć na pozór wydaje się, jak w utworze Tuwima, że spotkanie z jeżem może być nieprzyjemne, zwierzęta te są niezwykle przyjazne i pożyteczne.

  Koniczynki obchodzą Światowy Dzień Jeża