„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Fasolki i Koniczynki na warsztatach stolarskich

  Korzystając z pięknej jesiennej pogody Fasolki i Koniczynki pojechały w środę do Chodla. Tam w stolarni "Koniczynka" miały okazję zapoznać się z zawodem stolarza.

  Fasolki i Koniczynki na warsztatach stolarskich
 • Koziołek Matołek odwiedza Ziarenko

  W miniony wtorek, 12 września, nasze przedszkole odwiedził najsympatyczniejszy koziołek na świecie. Miał czerwone spodenki i szukał wszędzie Pacanowa.

  Koziołek Matołek odwiedza Ziarenko
 • Eksperymentujemy z wodą-pierwszy turnus wakacyjny w Ziarenku

  W pierwszym tygodniu wakacji przedszkolaki wybrały się na morskie wyprawy. Młodsi Ziarenkowicze przez kolejne dni poznawały głębię oceanów, zaś bardziej doświadczone przedszkolaki przez chwilę mogły poczuć się jak prawdziwi pogromcy mórz – piraci.

  Eksperymentujemy z wodą-pierwszy turnus wakacyjny w Ziarenku
 • Pokaz baletowy 2017

  We wtorek, 27 czerwca odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia baletowe prowadzone w naszym przedszkolu. Rodzice mieli okazję zobaczyć jak wyglądają ćwiczenia baletowe, rozgrzewka, a także zabawy pt. "Marsz, marsz" oraz "Kwiatowe wróżki"

  Pokaz baletowy 2017
 • Zakończenie roku w Bratkach

  W ubiegłym tygodniu, 21 czerwca, pożegnaliśmy się z następnym rocznikiem naszych wychowanków, które już od września rozpoczną szkolna edukację. Z tej okazji odbyło się uroczyste zakończenie roku w Bratkach. Odświętnie ubrane Bratki śpiewały, tańczyły i recytowały wierszyki, a cała widownia w postaci zaproszonych rodziców i wychowawców ocierała ukradkiem łzy wzruszenia.

  Zakończenie roku w Bratkach