„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Dzień Mamy i Taty w Fiołkach

  W Fiołkach również przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Dnia 13.05.2017r. roześmiane dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, a także za mądrość i ojcowski autorytet.

 • Dzień Mamy i Taty w Fasolkach

  Dzień Mamy i Taty w Fasolkach  był w tym roku niesamowitym przeżyciem - zarówno dla dzieci jak i rodziców. Niezwykle bogaty program artystyczny wzbudził wiele zachwytów. 

  Dzień Mamy i Taty w Fasolkach
 • Dzień Mamy i Taty w Koniczynkach

  8 czerwca nasza najmłodsza grupa ziarenkowiczów zaprosiła swoich rodziców do przedszkola, aby uczcić ich święto oraz uroczyście zakończyć swój pierwszy rok w naszych murach. Koniczynki przedstawiły piękny muzyczny spektakl "Brzydkie kaczątko". 

  Dzień Mamy i Taty w Koniczynkach
 • Dzień Mamy i Taty w Bratkach

  okazji Dnia Mamy i Taty w naszym przedszkolu odbyły się grupowe uroczystości. Wstępy zainaugurowały Bratki. Dzieci w pięknych strojach prezentowały bogaty program artystyczny – inscenizację wesołej bajki o pięknej Stokrotce, wiersze, piosenki, tańce i  życzenia dla kochanych rodziców. 

  Dzień Mamy i Taty w Bratkach
 • Bratki na szlaku legend lubelskich

  Z Lublinem wiąże się wiele ciekawych legend. W czerwcowy poranek Bratki postanowiły się dowiedzieć skąd wzięła się nazwa naszego miasta, o czym śnił Leszek Czarny i w jakich sytuacjach pieje kogucik z Wieży Trynitarskiej. 

  Bratki na szlaku legend lubelskich