„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Świetlne akcenty - kolędowanie w Wisienkach

  Wisienki przygotowały dla swoich najbliższych piękne i tradycyjne przedstawienie. Wierszyki i kolędy zaśpiewane przez dzieci były przeplatane wierszykami o tematyce bożonarodzeniowej.

  Świetlne akcenty - kolędowanie w Wisienkach
 • Przekażcie sobie znak pokoju - kolędowanie w Fiołkach

  Nasza najstarsza grupa wprowadziła swoich najbliższych w świąteczny nastrój przy pomocy niezwykle ciekawego przedstawienia. Dzieci śpiewały znane kolędy, które były oddzielone od siebie scenkami o tematyce jasełkowe z dodaną szczyptą humoru w postaci nowoczesnych gadżetów.

  Przekażcie sobie znak pokoju - kolędowanie w Fiołkach
 • Fasolki kolędują przy akompaniamencie gitary

  Przedświąteczne spotkanie z rodzicami rozpoczęło wspólne przygotowanie choinkowego łańcucha i przystrojenie nim świątecznego drzewka. Następnie Fasolki przepięknie zaśpiewały kilka kolęd.

  Fasolki kolędują przy akompaniamencie gitary
 • Jasełka w Koniczynkach

  W grupie Koniczynek, specjalnie dla rodziców, zostało przygotowane przepiękne przedstawienie. Tego dnia w sali zaroiło się od aniołków w białych sukniach i pastuszków w baranicach.

  Jasełka w Koniczynkach
 • Rumianki ubierają choinkę

  Grupa żłobkowa przygotowała w tym roku piękną niespodziankę dla rodziców. Po krótkim, ale jakże uroczym występie, w czasie którego dzieci zaśpiewały i zatańczyły dla zgromadzonej w sali widowni, na wszystkich czekało wyzwanie. A było to....

  Rumianki ubierają choinkę
 • Pachnące świeczki w Groszkach

  Grudzień w naszym przedszkolu upływa na wspólnym przygotowywaniu się do tych najpiękniejszych dni każdego roku - Świąt Bożego Narodzenia. 

  Pachnące świeczki w Groszkach