„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Piknik rodzinny w wiosce Topai

  W upalną sobotę czerwca odbył się piknik rodzinny w indiańskiej wiosce Topai, która położona jest niedaleko Lublina, w miejscowości Olszanka, na terenie przepięknego Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Pogoda nam dopisała - słoneczko przygrzewało, a białe chmurki pozwalały odetchnąć.

  Piknik rodzinny w wiosce Topai
 • Fiołki poznają pracę cukiernika

  Na początku czerwca Fiołki wybrały się do Arty­stycz­nej Cukierni Creamy. Z ogrom­nym zacie­ka­wie­niem  dzieci zwie­dzi­ły zaple­cze cukierni. Fiołki mogły zoba­czyć róż­nego rodzaju foremki i formy, w któ­rych wypie­kane są torty, cia­steczka, babecz­ki…

  Fiołki poznają pracę cukiernika
 • Groszki świętują Dzień Dziecka

  Z okazji Dnia Dziecka Groszki wybrały się na piknik do wąwozu. Świętowanie rozpoczęliśmy od odpoczynku na kocyku oraz pysznego poczęstunku w którego przygotowaniu brały udział dzieci. Po słodkościach przyszedł czas na wspólne zabawy z chustą animacyjną, które Groszki uwielbiają. Dzieci bawiły się także piłką, biegały oraz puszczały i łapały bańki mydlane. Tego wyjątkowego dnia uśmiech nie znikał z twarzy naszych najmłodszych przedszkolaków.

  Groszki świętują Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka w Wisienkach i Fasolkach

   

  Dzień Dziecka, to bardzo ważne wydarzenie w naszym przedszkolu. Wisienki i Fasolki świętowały go wspólnie, na pikniku w plenerze. Dzięki wsparciu Rodziców, którzy zapełnili plecaczki piknikowe dzieci, ulubionymi przekąskami, wszystko udało się świetnie. Na początek wspólny posiłek na kocykach, a potem wesoła zabawa na boisku. Zawody sportowe, skoki przez gumę, tor przeszkód i bańki mydlane, to tylko niektóre formy aktywności, w których wzięły udział nasze przedszkolaki. To był wyjątkowy dzień, wypełniony śmiechem i radością dzieci.

  Dzień Dziecka w Wisienkach i Fasolkach
 • Dzień Dziecka w Fiołkach
  Dzień Dziecka - jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w ciągu roku Fiołki świętowały na pikniku. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały plecaki, w których znalazły się słodkie przekąski oraz soki. 
   
  Dzień Dziecka w Fiołkach
 • Dzień Dziecka w Rumiankach
  Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko,
  Czyli najlepszy Dzień Dziecka w Rumiankach
   
  Dzień Dziecka w Rumiankach
 • Warsztaty z pierwszej pomocy
   
  Grupa Fiołków w tym roku szkolnym odbyła cykl warsztatów poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy. Warsztaty prowadziła p. Marta - niezwykle charyzmatyczna i pomysłowa osoba, która dzielnie odpowiadała na falę pytań nurtujących dzieci. 
  Warsztaty z pierwszej pomocy
 • Tę pszczółkę, którą tu widzicie... czyli wizyta pszczelarza w naszym przedszkolu

  Niedawno odwiedził nasze przedszkole pan Aleksander Rębacz, autor książeczki "Fascynujący Świat Pszczół", który w niezwykle kreatywny sposób opowiadał dzieciom o życiu tych pożytecznych owadów. Dzieci były zafascynowane ta barwna opowieścią.

  Tę pszczółkę, którą tu widzicie... czyli wizyta pszczelarza w naszym przedszkolu
 • Dzień Mamy i Taty w Fiołkach

  W majowe popołudnie Fiołki zaprosiły swoich rodziców na występ z okazji dnia Mamy i Taty. Był to występ niezwykły, ponieważ dzieci przypomniały rodzicom różne postaci z bajek, w które wcielały się na przestrzeni czterech lat spędzonych w naszym przedszkolu.

  Dzień Mamy i Taty w Fiołkach