„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Święty Mikołaju - na Ciebie czekamy!

  Szóstego grudnia od rana padał śnieg i świat wyglądał niczym z bajki. Podekscytowane przedszkolaki z noskami przyklejonymi do szyb okiennych oczekiwały na bardzo ważnego gościa. 

  Święty Mikołaju - na Ciebie czekamy!
 • Zdrowy Przedszkolak - konkurs piosenki

  W listopadzie nasze przedszkolaki z Fasolek i Bratków wzięły udział w konkursie piosenki zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki. Występ dzieci spotkał się z wielkim uznaniem publiczności i jurorów.

  Zdrowy Przedszkolak - konkurs piosenki
 • Pasowanie na przedszkolaka w Koniczynkach

  Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w Ziarenku dnia 26 października. W poczet naszych przedszkolaków zostały przyjęte kolejne dzieciaczki! Mamy nadzieję, że Ziarenko stanie się dla Was drugim domem i zajmie specjalne miejsce w Waszych serduszkach. Witajcie!

  Pasowanie na przedszkolaka w Koniczynkach
 • Ziarnem malowane - jesienne warsztaty w grupie Bratków

  W jesienne październikowe popołudnie Bratki zaprosiły swoich rodziców na warsztaty. Na rodziców czekała niespodzianka - dzieci zaśpiewały kołysankę "Ach śpij kochanie" z piękną choreografią i ukradkiem przyniesionymi z domu piżamowymi kostiumami. Rodzice byli zachwyceni, a Pani Ewa i Pani Sylwia - dumne ze swoich wychowanków. 

  Ziarnem malowane - jesienne warsztaty w grupie Bratków
 • Bratki sortują listy

  W październiku nasze Bratki odwiedziły Sortownię Poczty Polskiej mieszczącą się przy ul. Moritza w Lublinie. Wycieczka była podsumowaniem zajęć dotyczących tematu poczty, znaczków i pisania listów. 

  Bratki sortują listy