„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • "Instrumenty świata" - warsztaty edukacyjne w Koniczynkach

  Na początku marca Koniczynki uczestniczyły w bardzo ciekawych warsztatach edukacyjnych. Pani Ania, specjalnie z tej okazji zaproszona do naszego przedszkola zabrała dzieci w podróż po różnych zakątkach świata.

  "Instrumenty świata" - warsztaty edukacyjne w Koniczynkach
 • "Instrumenty świata" - warsztaty edukacyjne w Fiołkach i w Fasolkach

  Fiołki i Fasolki na początku marca udały się w muzyczną podróż dookoła świata. Najpierw pani Ania pokazała dzieciom instrumenty pochodzące z obu kontynentów amerykańskich - przebierając dzieci za Indian i Peruwiańczyków. Następnie przyszła pora na wizytę w Afryce.

  "Instrumenty świata" - warsztaty edukacyjne w Fiołkach i w Fasolkach
 • "Instrumenty świata" - warsztaty edukacyjne w Stokrotkach

  Na początku marca nasze przedszkole odwiedziła sympatyczna pani Ania, aby zabrać dzieci w muzyczną podróż dookoła świata. Najpierw przedszkolaki przeniosły się do Ameryki Północnej i Południowej.

  "Instrumenty świata" - warsztaty edukacyjne w Stokrotkach
 • Stokrotki w pizzerii

  W środę, 14 lutego Stokrotki postanowiły dowiedzieć się, jak zrobić prawdziwą włoską pizzę. W tym celu udały się do Galerii Orkana, do pizzerii Dominium. Tam Stokrotki poznały historię włoskiej pizzy oraz recepturę na oryginalne włoskie ciasto.

  Stokrotki w pizzerii
 • Słodkie witaminy, czyli owoce w diecie przedszkolaka…

  ”Wita­minki, wita­minki dla chło­paka i dziew­czynki…”, ale czy Ty wiesz, gdzie poza owo­cami można zna­leźć wita­miny bardzo ważne dla zrów­no­wa­żo­nego roz­woju Two­jego dziecka?: ) 

  Słodkie witaminy, czyli owoce w diecie przedszkolaka…