„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 • Uwaga konkurs!

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie matematyczno-plastycznym, pt. "Matematyka w twórczości małego plastyka" organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole "Ziarenko" w Lublinie.

  Uwaga konkurs!
 • Viva la pizza!

  Zajęcia kulinarne zawsze sprawiają naszym przedszkolakom dużo radości. Tym razem z okazji Dnia Pizzy towarzyszyły nam włoskie klimaty.

  Viva la pizza!
 • Malinkowy zapach i smak czyli zmysły

  W styczniu Malinki przyglądały się swoim zmysłom. Rozmawialiśmy jakie znaczenie mają w poznawaniu naszego otoczenia, uczeniu się i w zabawie.

  Malinkowy zapach i smak czyli zmysły
 • Malinkowa herbatka

  15 grudnia obchodziliśmy Dzień herbaty w grupie Malinek. Na początku rozmawialiśmy czym jest herbata, skąd pochodzi tradycja jej picia i gdzie jest uprawiana.

  Malinkowa herbatka
 • Pierniczki z Malinkami

  Tradycyjnie w grudniu odbyło się w naszej grupie pieczenie świątecznych pierniczków.

  Pierniczki z Malinkami