„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • Proste figury geometryczne

  „Proste figury geometryczne, kwadraty i trójkąty, koła i prostokąty, na pewno wszystkie dostrzegasz cały czas wkoło ich pełno, kształtują cały świat…” .

  Proste figury geometryczne
 • Rytm i kolor

  Koniczynki przy pomocy darów Froebla stworzyły swoją wersję obrazu rosyjskiego abstrakcjonisty Kandinskiego.

  Rytm i kolor
 • Co było pierwsze jajo czy kura?

  Jajko to symbol wiosny i nowego życia. W związku z tym, przedszkolaki postanowiły właśnie teraz dowiedzieć się jak to z tym jajkiem jest dokładnie.

  Co było pierwsze jajo czy kura?
 • „Kopciuszek” – zabawa w teatr w Wisienkach

  W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w wielu zabawach rozwijających spontaniczność i kreatywność. Zajęcia teatralne pozwalają im wyrażać emocje, oceniać postawy bohaterów i współpracować.

  „Kopciuszek” – zabawa w teatr w Wisienkach
 • Magik w Ziarenku

  Było magicznie, było zaskakująco, było ciekawie. Ale przede wszystkim było bardzo wesoło. A wszystko dlatego, że gościliśmy w naszym przedszkolu PRAWDZIWEGO MAGIKA!

  Magik w Ziarenku
 • Zabawa karnawałowa 2021

  Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było i w tym roku.

  Zabawa karnawałowa 2021
 • Ślubowanie Jabłuszek

  Wraz z początkiem roku szkolnego witamy nowe dzieci w naszym przedszkolu i odbywa się wielka uroczystość - przyjęcie dzieci w poczet braci przedszkolnej.

  Ślubowanie Jabłuszek