„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Dzień Babci i Dziadka w Jagódkach

  Nasze najmłodsze przedszkolaki również zaprosiły swoje ukochane babcie i wspaniałych dziadków na uroczyste obchody Ich święta. Wierszyki i piosenki specjalnie przygotowane z tej okazji bardzo się podobały zgromadzonej widowni.

  Dzień Babci i Dziadka w Jagódkach
 • Dzień Babci i Dziadka w Fasolkach

  Fasolki w tym roku opowiedziały za pomocą tańca, śpiewu i poezji historie młodości swoich dziadków. Występ był uroczy, okraszony dużą dawką humoru, a wszystko to utrzymane w tonacji retro.

  Dzień Babci i Dziadka w Fasolkach
 • Dzień Babci i Dziadka w Rumiankach

  Przełom stycznia i lutego minął w przedszkolu Ziarenko pod hasłem obchodów Dnia Babci i Dziadka.

  Dzień Babci i Dziadka w Rumiankach
 • Kolorowy tydzień w Rumiankach

  Przez ruch i zabawę, w zajęciach muzycznych i plastycznych, dzieci uczą się rozpoznawać kolory.

  Kolorowy tydzień w Rumiankach
 • Zimowa olimpiada w Wisienkach

  Wielkie emocje towarzyszyły dzieciom w czasie przedszkolnej olimpiady sportowej. Uczestnicy wzięli udział w kilku konkurencjach nawiązujących do dyscyplin zimowych.

  Zimowa olimpiada w Wisienkach