„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Rumianki poznają zasady ruchu drogowego

  Rumianki poznają zasady ruchu drogowego: znaczenie pasów (przejście dla pieszych) i sygnalizacji świetlnej (kolor czerwony i zielony).

  Rumianki poznają zasady ruchu drogowego
 • Koniczynki na Poczcie Głównej

  Praca na poczcie jest niezwykle pasjonująca dla dzieci, a co dopiero mówić o Poczcie Głównej! W ciepły październikowy dzień Koniczynki postanowiły zaspokoić swoją ciekawość i udały się na wycieczkę do centrum naszego miasta.

  Koniczynki na Poczcie Głównej
 • Groszki sortują jabłuszka

  Jabłka to pyszna i zdrowa rzecz - o tym wie każde dziecko, ale jak te owoce trafiają do skrzynek i woreczków? Na to pytanie Groszki postanowiły poznać odpowiedź odwiedzając sortownię jabłek.

  Groszki sortują jabłuszka
 • Groszki i Fasolki kiszą ogórki

  Fasolki i Groszki wiedza, że zapasy na zimę to bardzo ważna sprawa. W związku z tym postanowiły zakisić dwa słoiki ogórków.

  Groszki i Fasolki kiszą ogórki
 • Jak Wisienki w strażaków się zamieniły

  We wrześniu Wisienki odwiedziły jedną z lubelskich jednostek straży pożarnej. W specjalnie przygotowanym pokoju mogły obejrzeć kilka krótkich historyjek informujących o tym, jak należy się zachować w przypadku pożaru.

  Jak Wisienki w strażaków się zamieniły
 • Groszki i Fasolki w Skansenie

  W pierwszym tygodniu jesieni Groszki wraz z Fasolkami wybrały się na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru wśród pól uprawnych, gdzie mogliśmy się przekonać, że jesień zagościła już na dobre.

  Groszki i Fasolki w Skansenie