„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • Opera w Wisienkach

  Edukacja kulturalna w przedszkolu może być ciekawa i angażująca dzieci. Przedszkolna sala może na chwilę zamienić się w salę operową, a dzieci w chórzystów i dyrygenta.

  Opera w Wisienkach
 • Matematyka wypełniona jest rytmami

  Dziecięca matematyka to nie tylko przeliczanie, dodawanie czy odejmowanie. Ważne są też rytmy, segregowanie a przede wszystkim praca na konkretnym materiale.

  Matematyka wypełniona jest rytmami
 • Dzień Zwierząt w Jabłuszkach

  W środę 7 października obchodziliśmy w Jabłuszkach "Dzień Zwierząt". Z tej okazji poznaliśmy różne ciekawostki ze świata zwierząt określając, które zwierzę jest największe, a które najmniejsze.

  Dzień Zwierząt w Jabłuszkach
 • Dzień Przedszkolaka w grupie Jabłuszek

  W poniedziałek 21 września w naszej grupie uczciliśmy uroczyście bardzo ważny dzień, a mianowicie Dzień Przedszkolaka.

  Dzień Przedszkolaka w grupie Jabłuszek
 • Powitanie roku przedszkolnego w Wisienkach

  Dobre samopoczucie i radosna atmosfera w przedszkolu to bardzo ważna sprawa. Wisienki, aby dobrze rozpocząć nowy rok pracy i zabawy wzięły udział w ćwiczeniach muzyczno – ruchowych.

  Powitanie roku przedszkolnego w Wisienkach