„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Święto mojej Ojczyzny

  Czterolatki z „Ziarenka”, z wielkim przejęciem uczestniczyły w zajęciach kształtujących postawy „małych patriotów”, w przeddzień 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Święto mojej Ojczyzny
 • Sportowe zabawy w klubokawiarni Agrafka

  W listopadzie Fasolki odwiedziły klubokawiarnię Agrafka, którą prowadzi jedna z fasolkowych mam. Najpierw dzieci miały zorganizowane zajęcia sportowe, podczas których oprócz wspaniałej zabawy, ćwiczyły swoja sprawność fizyczną, spostrzegawczość i koncentrację.

  Sportowe zabawy w klubokawiarni Agrafka
 • Fiołki rozmawiały o wakacyjnych podróżach

  Fiołki rozmawiały o wakacyjnych podróżach  Skakaliśmy na kamienistej plaży, zbieraliśmy muszle, szukaliśmy skarbów na dnie oceanu oraz sprawdzaliśmy jak mocna jest sieć rybacka...

  Fiołki rozmawiały o wakacyjnych podróżach
 • Pierwszy tydzień w Fasolkach

  Jak Fasolki spędziły pierwszy tydzień nowego roku?

  Pierwszy tydzień w Fasolkach
 • Zjawisko sublimacji - warsztaty chemiczne w Koniczynkach

  Fascynatów chemii mamy w Ziarenku wielu. Wizyta Pani Eli na początku listopada spotkała się więc zgodnie z przewidywaniami, z wielkim entuzjazmem w Koniczynkach.

  Zjawisko sublimacji - warsztaty chemiczne w Koniczynkach
 • Suchy lód - warsztaty chemiczne w Fiołkach

  Na początku listopada nasze przedszkole odwiedziła znana już dzieciom dobrze Pani Ela, tym razem przynosząc ze sobą wielką skrzynię z tajemniczą zawartością.

  Suchy lód - warsztaty chemiczne w Fiołkach