Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Wiosenne zabawy matematyczne

Zabawy matematyczne są fundamentem logicznego myślenia. Przedszkolaki w formie zabawy uczą się i rozwijają. Podczas ostatniego miesiąca Poziomki  ćwiczyły nazwy figur geometrycznych. Dopasowywały rzeczy z najbliższego otoczenia i porównywały je z kształtami prostokąta, koła i trójkąta. Układały klocki według danego wzoru, odnajdywały drogę po kształtach, ćwicząc przy tym orientację przestrzenną. Przeliczyły muchy, układały wielkości kwiatów oraz dopasowywały pary kolorowych skarpetek.