Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Gra matematyczna w Morelkach

Na zajęciach matematycznych Morelki uczą się nie tylko przeliczać ale też  rywalizować ze sobą. Budowanie odporności emocjonalnej, współpraca w grupie  to umiejętności, które ćwiczymy w czasie zabaw w drużynach. Gry - ściganki dostarczają dzieciom dużo emocji i jednocześnie pozwalają rozwijać kompetencje matematyczne. Przeliczanie oczek na wyrzuconej kostce, przemieszczanie się na „planszy”, umiejętność radzenia sobie z przegraną, tego uczymy się przy okazji dobrej zabawy.