Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Co to znaczy być patriotą? Morelki rozmawiają o Polsce

Wartości patriotyczne, które promujemy w naszym przedszkolu, to szacunek do symboli narodowych, poznawanie historii i rozumienie własnej tożsamości. W przystępnej formie, poprzez zabawę Morelki utrwalają podstawowe pojęcia związane ze swoją ojczyzną. Nazywają region w którym mieszkają, wskazują na mapie stolicę kraju i miejsca, które są ważne dla Polski.  W ten sposób wzbogacają wiedzę i uczą się co to znaczy być Polakami.