Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Malinki w Starym Gaju

W czwartek 21 września grupa Malinek wybrała się na pieszą wycieczkę do Starego Gaju. Po śniadaniu zebraliśmy się przed przedszkolem, przywitaliśmy się z przewodnikiem i wyruszyliśmy w stronę lasu. Podczas wycieczki zapoznawaliśmy się z zasadami zachowania się w lesie. Dowiedzieliśmy się o zastosowaniu pokrzywy w dawnych czasach i poznaliśmy jej parzące właściwości. Znaleźliśmy kilka szałasów, do których dzieci z radością zaglądały. Wchodząc do lasu napotkaliśmy ślimaka, gąsienice motyli, jeżyny, pustą muszlę ślimaka, którą wzięliśmy do naszego kącika przyrodniczego. Dotarliśmy do Rezerwatu Przyrody Stasin, w którym chroniony jest fragment lasu z występującą tam brzozą czarną, przedszkolaki dowiedziały się co oznacza słowo rezerwat - obszar przyrodniczy, do którego nie możemy wchodzić, gdyż znajdują się w nim gatunki pod ochroną. Na polance przewodnik pokazywał nam dąb z oznaczeniem pomnika przyrody, czyli prawnie chroniony okaz przyrody o szczególnej wartości dla przyrody i kultury. Pod drzewem wypatrzyliśmy małą, brązową ropuchę, dalej przewodnik pokazywał dzieciom liść kopytnika pospolitego oraz kępki szczawiku zajęczego. Potem dzieci bawiły się w odgadywanie gatunków drzew po wyglądzie kory. Po powrocie do przedszkola każda Malinka na pożegnanie przybiła piątkę z przewodnikiem.