Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

„Niepodległa, niepokorna…”
Święto Niepodległości w Wisienkach

Co to znaczy „niepodległość”, dlaczego świętujemy 11go Listopada i jak wyjaśnić pojęcie „ojczyzna”… Podczas spotkania patriotycznego, w atmosferze refleksji, przedszkolaki wysłuchały historii o początkach państwa polskiego i jego pięknych, ale trudnych losach. Opowieść toczyła się od legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”, aż do odrodzenia Polski w 1918 roku. Nasza lekcja historii była jedną z form, w których w przystępny i ciekawy sposób można przekazywać dzieciom najważniejsze patriotyczne treści.