Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Matematyka wypełniona jest rytmami

 

Dziecięca matematyka to nie tylko przeliczanie, dodawanie czy odejmowanie. Ważne są też rytmy, segregowanie a przede wszystkim praca na konkretnym materiale. Jesień dostarcza nam niesamowicie dużo konkretnych skarbów, na których można nieustannie pracować i odkrywać  ich nowe zastosowania. W tym tygodniu Koniczynki doskonalą umiejętności matematyczne związane właśnie z rytmem. Rytm to regularność, powtarzalność, którą można zauważyć chociażby w cyklicznych zmianach zachodzących w przyrodzie, następowaniu po sobie dni tygodnia. Pozornie proste, dla nas dorosłych, zadania są niesamowicie ważne dla przedszkolaków i stanowią podstawy ich dalszej edukacji nie tylko matematycznej..