Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Bo kolegów dobrych mam…

Dzieci młodsze w naturalny sposób czerpią korzyści z obecności starszych kolegów. Uczą się od nich, nabywają nowe umiejętności. Starszaki z kolei spędzając czas z młodszymi kolegami, dzielą się tym, co już potrafią, wzmacniają wiarę we własne możliwości, zyskują wrażliwość na potrzeby innych. To jest pełna integracja! Morelki i Groszki rozpoczęły cykl zajęć inspirowanych pedagogiką Marii Montessori.