Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

„Lekcja ciszy” w Morelkach

Cisza jest niezwykle ważna w procesie edukacyjnym dzieci.  Umożliwia skupienie się na wykonywanym zadaniu i ułatwia koncentrację. Dzieci uczą się cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej, jednocześnie kontrolują na jakim etapie jest wykonywanie ćwiczenie. „Lekcja ciszy” zaczerpnięta z pedagogiki Marii Montessori pozwala kontrolować ruch i odnaleźć spokój. Najmłodsze przedszkolaki codziennie biorą udział w takich ćwiczeniach. Korzystając z pierwszych dni wiosny wykorzystały tulipany do stworzenia bukietów, którymi udekorowały  salę. Wszystko oczywiście wydarzyło się  w ciszy.