Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Święto Niepodległości 2022

 

W Ziarenku dbamy o wartości patriotyczne i staramy się, aby nasi wychowankowie dobrze znali symbole narodowe, zabytki kraju, sąsiadów Polski oraz Jej bohaterów. Co roku w naszej małej społeczności obchodzimy wspólnie Święto Niepodległości naszego kraju. Każda grupa, odświętnie ubrana prezentuje wiersze i piosenki mówiące o tym, jak ważna jest nasza ojczyzna.