Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Morelki - mali patrioci

Czym jest Polska, kto to jest Polak i co to znaczy być patriotą? Poprzez legendy, opowiadania, muzykę warto przybliżać dzieciom ważne treści. Najbliższe otoczenie: dom, przedszkole, miejsce zamieszkania to dla dziecka „mała ojczyzna”. Tu właśnie zaczyna się patriotyzm. Najmłodsze dzieci wzięły udział w zajęciach, które przybliżyły im symbole narodowe i pokazały jak można się cieszyć z tego, że jest się Polakiem!