Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Do mojego ogródeczka wpadła wiewióreczka rozsypała kasztany i orzechy skradła...


Doskonałym materiałem do ćwiczenia umiejętności przeliczania są dostępne jesienią kasztany oraz orzechy. Malinki wykonywały proste zadania matematyczne w zakresie 10. związane z dodawaniem i odejmowaniem. Następnie z wykorzystaniem darów Froebla przedszkolaki ułożyły dowolny obrazek, pojawiły się maszyny, postacie, zwierzęta, budowle, projekty sal oraz placów zabaw.