Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Zafreblowane dzieło

 

Dzieci z grupy Malinki zrealizowały kolejne zadanie z ogólnopolskiego projektu "Zabawa Sztuką". Przedszkolaki z zebranych przez siebie darów jesieni stworzyły podobiznę meksykańskiej artystki Fridy Khalo, starając się odtworzyć jeden z jej autoportretów. Celem zajęć było przybliżenie biografii malarki, pobudzenie kreatywności, rozwijanie w przedszkolakach zainteresowań sztuką a także rozwijanie takich umiejętności jak współpraca. Praca z materiałem naturalnym daje nam wiele nowych doświadczeń sensorycznych poza wzrokiem pobudzamy również zmysł dotyku poprzez ciekawe faktury, zmysł węchu, kształtujemy także zdolności manualne.