Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Jabłuszka w podroży do krainy swoich zmysłów

Dzieci z grupy Jabłuszka w minionym tygodniu miały bardzo pracowity czas – eksperymentując, poznając, badając, bawiąc się czy rozwiązując, smakując, słuchając czy dotykając poznawały kolejne zmysły człowieka: wzroku, słuchu, smaku, węchu czy dotyku. Zajęcia te miały na uwadze wzbudzić w dzieciach świadomość danego zmysłu oraz jego znaczeni, pokazać jak zmysły pomagają nam poznawać świat czy uczyć się.