Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa – zajęcia w Wisienkach

Wisienki aktywnie włączyły się w akcję Dnia Kolorowych Skarpetek. Wszystkie dzieci na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi przyszły do przedszkola w kolorowych skarpetkach, nie do pary. Uczestniczyły w czytaniu wrażeniowym książki „Mój młodszy brat”, zastanawiały się czym jest niepełnosprawność, nazywały swoje uczucia podczas wcielania się w osobę nie w pełni sprawną. Celem zajęć było kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby człowieka z niepełnosprawnością.