Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Goście z wizytą u Wisienek i Groszków

Czym jest skauting, jak wygląda mundur harcerza i co to jest lilijka? Czy każdy może zostać harcerzem? Nasi goście ze Stowarzyszenia Skauci Europy w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej przygodzie w ruchu skautowskim. Harcerki przybliżyły dzieciom idee skautingu, zaprezentowały mundury, ekwipunek i zaprosiły wszystkich do namiotu. Wychowanie młodych przez młodych, dostarczenie narzędzi do osobistego rozwoju, to cel, który przyświeca formacji skautów. Poprzez rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie charakteru, postawy służby, odkrywania Boga młodzi przygotowują się do podejmowania wyzwań dorosłości.