Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Dotknij, spróbuj, poczuj, usłysz…

Zajęcia sensoryczne w Wisienkach

Jak poznajemy świat? Czy zmysły są nam potrzebne do odkrywania rzeczywistości? Skąd wiemy, że czekolada jest słodka, a ogień parzy? Na te i podobne pytania dzieci z grupy „Wisienki” poszukiwały odpowiedzi. W trakcie zabaw sensorycznych sprawdzały czy wszyscy jednakowo postrzegamy smaki, zapachy i słyszymy dźwięki.