Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

M jak maj, M jak mama i M jak Maryja

Na majowych katechezach przedszkolaki spotykają się na modlitwie przy przedszkolnej kapliczce i pozdrawiają Maryję wezwaniami, które podpowiadało im serce, polecając wszystkie ziarenkowe rodziny. A gdzie Maryja, tam i Duch Święty! Prosimy, by rozpalał w nas wiarę, nadzieję i miłość.