Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Proste figury geometryczne

„Proste figury geometryczne, kwadraty i trójkąty, koła i prostokąty, na pewno wszystkie dostrzegasz cały czas wkoło ich pełno, kształtują cały świat…” . W minionym tygodniu odbyły się w Koniczynkach cykliczne zajęcia z wykorzystaniem darów Froebla. Zadaniem dzieci było tworzenie rytmicznych kompozycji, takich jak projekt ogrodu czy kafelki w kuchni. Celem takich zajęć jest wspieranie dzieci w organizowaniu przestrzeni, kształtowanie wyobraźni oraz dostrzeganie efektu symetrii.