Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

„Kopciuszek” – zabawa w teatr w Wisienkach

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą w wielu zabawach rozwijających spontaniczność i kreatywność. Zajęcia teatralne pozwalają im wyrażać emocje, oceniać postawy bohaterów i współpracować. Bajka „Kopciuszek” stała się inspiracją do stworzenia spontanicznego teatrzyku, w którym Wisienki stały się aktorami. Emocje i zabawa bezcenne.