Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Jabłuszka bawią się w teatr...

W tym tygodniu Jabłuszka przeniosły się do świata teatru, miały okazję oglądać różne przedstawienia: teatrzyk sylwet – „Ola i wiosenne kwiaty”, czy teatrzyk cieni – „Trzy małe świnki”. Tematyka ta wyzwoliła w dzieciach ogromną aktywność własną. Nasz kącik teatralny, a w nim kukiełki, pacynki czy elementy strojów pobudziły dzieci do tworzenia swoich pierwszych, niepowtarzalnych przedstawień. Nasza przedszkolna sala stała się w tym tygodniu jedną wielką sceną teatralną.