Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Groszki w świecie bajek

Groszki przeniosły się w świat baśni i bajek. Cały tydzień słuchały i opowiadały swoje ulubione bajki. Wykonały wiele zadań związanych z bajkami np. zastanawiały się jak można inaczej zakończyć daną historię, czytały listy produktów, które Czerwony Kapturek miał zanieść babci. Dzieci stworzyły również pracę plastyczną pt."Czerwony Kapturek i wilk".