Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Opera w Wisienkach


Edukacja kulturalna w przedszkolu może być ciekawa i angażująca dzieci. Przedszkolna sala może na chwilę zamienić się w salę operową, a dzieci w chórzystów i dyrygenta. Za sprawą „ojca polskiej opery” Stanisława Moniuszki Wisienki poznały fragmenty ważniejszych polskich oper: „Halka” i „Straszny dwór”. Bawiły się przy „Prząśniczce” i  dowiedziały się co to znaczy śpiewać basem lub sopranem. Literę „m” wszyscy zapamiętają na pewno. M -  jak Moniuszko.