Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Logorytmika w Rumiankach

Logorytmika łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Takie zestawienie umożliwia zaktywizowanie sfery zarówno słuchowej, jak i ruchowej uczestnika zajęć. Logorytmikę stosuje się głównie, pracując z dziećmi, ale także z pacjentami z zaburzeniami słuchu. Pani Beatka zaczarowała Rumianki zabierając maluszki w podróż z rodziną sympatycznych misiów :)