Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

Zajęcia o prawach dziecka w Wisienkach

Poprzez grę ruchową, teatrzyk, czy bajkę edukacyjną można dzieciom przekazać ważne i trudne treści. Wisienki wzięły udział właśnie w takich zajęciach, dotyczących praw dziecka. Przedszkolaki zostały aktorami i w scenkach w prosty sposób pokazały dziecięce prawa: do zabawy, zdrowia, tajemnicy, nauki. Wiedzą już, że mają swoje prawa, ale i obowiązki. Wiedzą też, że każdy jest wyjątkowy, niepowtarzalny i równie ważny jak każdy inny człowiek.