Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

"W górach" - trzeci tydzień wakacyjny w grupie starszej

 

Kolejny tydzień wakacji upłynął nam pod hasłem „góry”. Poznaliśmy łańcuchy górskie występujące  w Polsce oraz pokazaliśmy na mapie ich położenie. Omówiliśmy sam proces ich powstawania oraz przybliżony wiek poszczególnych łańcuchów. Posługując się zdjęciami poznaliśmy rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla terenów górskich. Wspólnie stworzyliśmy makietę górską, a następnie dzieci w grupach zaznaczały piętra roślinności górskiej, którą można zobaczyć przed naszą salą. Przy tej okazji zostały wprowadzone nowe słowa: podgórze, regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, hale i turnie. Ponadto poznaliśmy stroje, muzykę oraz tańce góralskie. Skupiliśmy się także na szlakach turystycznych występujących w górach, poznaliśmy oznaczenia występujące na nich, omówiliśmy znaczenie poszczególnych kolorów oraz przypomnieliśmy zasady obowiązujące na szlakach.