Słod­kie wita­miny, czyli owoce w diecie przed­szko­la­ka…

 

Owoce są smaczne i zdrowe – wiedzą o tym naj­młod­sze przed­szko­laki. Chęt­nie pró­bują owoców, nawet tych, któ­rych dotąd nie znały. Dosko­nale wiedzą, że każdy owoc przed zje­dze­niem należy umyć pod bie­żącą wodą. Te suszone też są atrak­cyjne, choć ze zdzi­wie­niem spo­tkał się fakt, że rodzynki to naj­praw­dziw­sze wino­grona. „Wisienki” w czasie zajęć chęt­nie pró­bo­wały owoców, porów­ny­wały ich smaki i skosz­to­wały soku świeżo wyci­śnię­tego z poma­rań­czy i z cytryny. Uło­żyły własne owo­cowe kom­po­zy­cje na tale­rzy­kach i spraw­dziły, który owoc jest naj­smacz­niej­szy. Jak ważne są owoce w diecie wiedzą wszy­scy. Warto poda­wać dzie­ciom cenne dla zdro­wia skład­niki: wita­miny, cukry proste potrzebne do pracy mózgu i błon­nik. Jest tak duży wybór owoców, nawet teraz zimą, że każdy może odna­leźć swój ulu­biony smak.