Tęczowe fryzury

 

W tym tygodniu zia­ren­kowe przed­szko­laki posta­no­wiły zmienić swój wygląd fan­ta­zyj­nymi fry­zu­rami na gło­wie. Pomogła im w tym pani z salonu fry­zjer­ski­wego dla dzieci „Ciach- ciach”. Najpierw pani fry­zjerka  opo­wie­działa dzie­ciom o zawo­dzie, który wyko­nuje, poka­zała przy­rządy i kosme­tyki potrzebne do obci­na­naia wło­sów i robie­nia róż­nych fry­zur. Następnie każdemu dziecku zaproponowała nowy stylowy fryz. Chłopcy mieli kolo­rowe iro­kezy, dziew­czynki koki, upię­cia i kucyki - wszyst­kie w tęczo­wych kolo­rach. Czas uprzyjemniły zabawne kolorowanki przyniesione przez panią fryzjerkę. Dzieci poczuły się piękne i odmienione i  większość czasu spędziły przeglądając się w lusterkach i podziwiając te małe dzieła sztuki na swoich głowach.